Новини

Загальні правила проведення конкурсів та акцій в соціальних мережах ТРК “Солнечная Галерея”

1. Організатор та Виконавець Акцій
•    Організатором Акції є ПрАТ «УПГ» (далі – Організатор). Місцезнаходження Організатора і адреса для кореспонденції: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченко, 33, 13-й поверх.
•    Виконавцем Акції є SMM Агентство «SPINAT agency» (ФОП Кучіяш А.С. Місцезнаходження Виконавця: 65009, м. Одеса, вул. Академічна, буд. № 1, кв. 23)
2. Мета проведення Акцій
•    Метою проведення Акцій є привернення уваги споживачів бренду до ТРК «Солнечная Галерея» та брендів партнерів.
3. Тривалість та територія (місце) проведення Акцій
•    Користувачі, що зареєстровані в соціальних мережах Facebook та Instagram можуть слідкувати за новинами та брати участь в конкурсах, які регулярно проводяться в соціальних мережах Facebook (facebook.com/sungallery.com.ua) та Instagram (instagram.com/trk_sungallery), та отримувати шанс виграти призи.
•    Акції та конкурси проводяться у м. Кривий Ріг, на території ТРК «Солнечная Галерея» (далі – «Територія проведення Акції») та в соціальних мережах Facebook та Instagram (далі – «Соціальна мережа проведення Акції»).
4. Учасники Акції
1. В Акції можуть брати участь:
•    громадяни України, яким на момент початку проведення Акції вже виповнилось 18 років, які проживають у м. Кривому Розі або іногородні, які згодні приїхати на Територію проведення акції для отримання подарунку.
•    іноземці та особи без громадянства мають право брати участь згідно діючого законодавства України та своєю участю в конкурсі погоджуються з умовами діючого оподаткування нерезидентів України.
2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
•    працівники Організатора Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
•    власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
•    участь в Акції недієздатних та неповнолітніх осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
3. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
•    дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
•    свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
•    не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність участі такого Учасника у Акції.
5. Умови участі у конкурсі
•    Для того щоб взяти участь у конкурсі, особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно
o    Слідкувати за новинами та брати участь в конкурсах, які будуть проводитись в соціальних мережах проведення Акцій.
•    Участь в конкурсах та Акціях можливе тільки за умови чіткого дотримання всіх вимог цих Правил та правилами окремих конкурсів та акцій;
•    Ці правила є загальними умовами участі у конкурсах та акціях, якщо у окремих конкурсах та акціях не вказане інше.
6. В конкурсі не беруть участь
•    Учасники, що не виконали завдання конкурсів;
•    Учасники, що виконали завдання неправильно, неповністю або невчасно (під невчасно мається на увазі виконання завдання після оголошення умови про закриття конкурсу), в тому числі з причин викликаних алгоритмами соціальних мереж проведення Акцій.
7. Порядок визначення переможця конкурсу або акції
•    Переможцем вважається учасник, що виконав всі умови, передбачені цими Правилами та правилами окремих конкурсів та акцій.
•    Визначення переможця здійснюється шляхом розіграшу або іншим способом, обумовленим в завданні окремого конкурсу або акції.
•    Переможець визначається випадковим чином серед групи учасників, що виконали умову розділу 5 загальних правил конкурсів та акцій, за допомогою незалежних сервісів-рандомайзерів, якщо інше не передбачено правилами окремих конкурсів та акцій.
•    Результати визначення переможця публікуються за цими Правилами.
8. Подарунки (призи) та порядок їх отримання
•    Під виграшом мається на увазі отримання можливості придбати відповідний приз за 1 грн.
•    Жоден приз не можна отримати через третю особу чи обміняти.
•    Виграшами є виключно призи, вказані в умовах конкурсів; отримати грошові еквіваленти призів є недопустимим.
•    Зовнішній вигляд призів може відрізнятися від тих, що зображені в анонсах і рекламних матеріалах.
•    Кількість призів обмежена.
•    Приз може бути отриманий протягом 2-х тижнів після оголошення результатів Акції.
•    Для отримання призу учаснику акції необхідно пред'явити документи, що підтверджують його особу, та повідомлення, що є підставою для отримання виграшу.
9. Інформування учасників Акції
•    Детальна інформація про Акцію, офіційні Правила Акції публікуються в соціальних мережах проведення Акцій.
•    Результати Акції публікуються в соціальних мережах проведення Акцій.
•    Строк проведення Акцій та конкурсів може бути змінений Організатором за його власним рішенням самостійно, або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.
•    Рішення щодо зміни строків та умов Акції та конкурсів опубліковуються Організатором у загальний доступ у порядку, передбаченим цими Правилами.
10. Персональні дані
•    Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочення.
•    Інформація, що надається Учасниками Акції, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
•    Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних*, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення рекламної акції згідно з офіційними правилами (визначення переможця, підготовка статистичної інформації тощо).
*Права Учасника як суб’єкта персональних даних. Учасник має право:
– на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних;
– вимагати від Виконавця як володільця його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
– застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
•    Учасник Акції надає Виконавцеві право здійснювати автоматизовану обробку та включення персональних даних до бази персональних даних, а також інших баз даних, які Виконавцем буде створено з адміністративною та іншою метою, для забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних. При цьому Учасник підтверджує, що Виконавець не зобов’язаний повідомляти його про включення його персональних даних до бази персональних даних.
•    Учасник надає Виконавцеві право передавати його персональні дані в обсязі, що виправдані поставленою метою, третім особам, якщо така передача пов’язана зі здійсненням Виконавцем своїх обов’язків (у тому числі, але не винятково – надання інформації до державних органів, банківських установ тощо), при цьому Учасники погоджуються, що Виконавець не буде повідомляти їх, як в письмовій, так і в усній формі, про кожен випадок передачі персональних даних Учасників третім особам.
•    Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються збору, обробки, використання, зберігання і поширення його персональних даних, а також цим підтверджує, що Виконавець та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
•    Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.
•    Виконавець/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником в анкеті, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Виконавець не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
•    Організатор не вступає в суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання призів. Організатор не приймає на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
11. Загальні умови Акції
•    Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
•    Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Подарунків, після їх отримання Учасником.
•    Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
•    Організатор забезпечує об'єктивність і неупередженість визначення Переможців Конкурсів і Акцій.
•    Всі результати Акцій остаточні й оскарженню не підлягають.
•    Процедура визначення одержувачів Подарунків не переслідує мети отримання прибутку.
•    Для організації та проведення Акцій, а також для здійснення контролю за перебігом акцій Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку.
•    Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, включаючи зміни стосовно строків отримання подарунків, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на соціальних мережах проведення Акції.
•    Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право змінювати подарунковий фонд Акції та/або окремих видів подарунків Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.
•    Загальні правила проведення конкурсів та акцій можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього терміну проведення Конкурсів і Акцій в односторонньому порядку. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
12. Інші положення:
•    У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Конкурсу, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
•    Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується з Умовами Конкурсу і повинен їх виконувати.
•    Учасники Акції несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.
•    Організатор та Виконавець залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.
•    Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили.
•    Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі у Конкурсі та отримання заохочення лише за наявності окремої в кожному випадку письмової згоди Організатора.
•    Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає згоду Виконавцю/Організатору на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Виконавець/Організатор самостійно несе відповідальність за внесення персональних даних в базу персональних даних та їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
•    Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
•    Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки, а для осіб з неповною чи обмеженою дієздатністю – належним чином оформленого письмового дозволу від батьків/законних піклувальників на використання зображення в рекламних цілях в рамках Акції, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.
•    Організатор та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.
•    Просимо взяти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в будь-який момент припинити Конкурси та Розіграші, навіть якщо таке припинення станеться до його закінчення. В такому випадку Переможець визначатиметься не буде. Інформація про припинення Конкурсів і Розіграшів буде публікуватися обов'язково.Дізнавайся першим про розпродажі та новинки! Підписуйся на розсилку!